วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

ระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ลงนามเมื่อวันที่ 1 มี.ค 2556


                                                                ระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 นายประดิษฐ์  สินธวณรงค์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   ลงนามประกาศเมื่อวันที่  1  มีนาคม  2556

ข่าวสารโดย
 ชมรมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครพนม    บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำ ขั้นสูง ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มเทคนิค กลุ่มบริการ และกลุ่มบริหารทั่วไป
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น