วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย พกส. และการบรรจุ ลจค.ของ สป.เป็น ขรก.


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
และการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการ       
         
          พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีสองประเภท ดังต่อไปนี้          
           (1)  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ได้แก่ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเป็นงานประจำซึ่งเป็นภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนทั่วไปของหน่วยบริการในด้านงานเทคนิค งานบริการ งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ
          (2)  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขพิเศษ ได้แก่ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องของหน่วยบริการ หรือมีความจำเป็นต้องใช้บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว และไม่สามารถหาผู้ปฏิบัติที่เหมาะสมในหน่วยบริการได้
กำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะงาน ดังนี้
(1) กลุ่มเทคนิค บริการ และบริหารทั่วไป
(2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะหรือกลุ่มที่ต้องปฏิบัติงาน      ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพ
(3) กลุ่มเชี่ยวชาญ  


อ่านต่อ >>รายละเอียด >>> http://sdrv.ms/Rv7hpo    
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามลิ้งค์ด้านล่าง ต่อไปนี้
การคัดเลือกลูกจ้างเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 

               ที่มาของข้อมูล : งานบริหารงานบุคคล  กระทรวงสาธารณสุข
               จัดทำโดย : นายธิษณ์ธนา  โฆษิตกิตติทัศน์ (พี่ชัย นครพนม) 
   หรือติดตามข่าวสารได้ที่ หน้าเพจ : พิราบขาวสันติ สาธารณสุข