วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

"นโยบายค่าตอบแทนกำลังคนฯ" 14 มีนาคม 2556

 "นโยบายค่าตอบแทนกำลังคนฯ" วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 13.30-15.00 น. 

โดยท่านปลัด สธ. เป็นประธาน

ตามที่ได้มีการประชุมผ่านระบบ VDO (POLYCOM) ร่วมกับ นพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท. และ รพช. ทุกแห่ง พร้อมเจ้าหน้าที่(ที่เข้าร่วมได้โดยไม่กระทบกับงานบริการ) โดยมีท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน
มีรายละเอียดดังนี้

* ไฟล์ VDO (.asf)  เปิดชมได้ด้วยโปรแกรม VLC หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอ ได้ที่เว็บไซด์
เอกสารประกอบ  นโยบายค่าตอบแทนกำลังคน 

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

การจำแนกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยบริการเข้าสู่กลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 การจำแนกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยบริการ
     เข้าสู่กลุ่มงาน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
        สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขข่าวสารโดย ::
ชมรมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครพนมวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

ระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ลงนามเมื่อวันที่ 1 มี.ค 2556


                                                                ระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 นายประดิษฐ์  สินธวณรงค์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   ลงนามประกาศเมื่อวันที่  1  มีนาคม  2556

ข่าวสารโดย
 ชมรมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครพนม    บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำ ขั้นสูง ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มเทคนิค กลุ่มบริการ และกลุ่มบริหารทั่วไป
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข